Vi är din etikettpartner!

Vi har ett brett erbjudande och levererar kundanpassade etikettlösningar som identifierar, spårar, marknadsför och säkrar produkter.

Vi står för Enkelhet – Det är alltid enkelt att jobba ihop med oss. Från början till slut. Vi har effektiva processer och engagerade medarbetare som säkerställer att vi alltid levererar rätt kvalitet på snabbast sätt.

Vi står för Erfarenhet – Vår långa historia bidrar till en expertkunskap i att producera och leverera etikettlösningar. Vår starka lokala närvaro i Sverige ger oss en djup kunskap i marknadens krav och gällande industristandarder. Vi är noga med att förstå varje kunds verksamhet för att alltid leverera optimal produkt och service.

Vi står för Entreprenörskap – Våra lösningar är resultatet av nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder. Där det finns ett behov vågar vi utmana vedertagna lösningar och utveckla nya och bättre alternativ.

Vårt sätt att arbeta präglas av att vi är Pålitliga, vi är Engagerad och vi är Modiga. Genom att arbeta efter dessa riktlinjer tror vi oss ha stora möjligheter att nå vår vision;
To be the customer value leader – of the label world


Vår koncern

Interket-koncernen är en av de ledande etikettproducenterna i Europa med en årlig omsättning på ca. 43 miljoner Euro. På våra produktionsenheter i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige kombinerar våra ca 170 kompetenta medarbetare många års erfarenhet med modern produktionsutrustning, stor materialkunskap och intelligenta logistiklösningar.

Koncernen levererar allt från den enklare, men nödvändiga etiketten till komplexa säkerhetslösningar. Våra kunder består av bolag i alla olika storlekar och finns inom de flesta segment. Vi drar fördel av vår styrka som Europeisk koncern och är stolta över vår starka lokala närvaro med mycket hög kunskap om rådande marknadssituation och industristandarder. Vår decentraliserade organisation möjliggör för varje land att bibehålla och utveckla sitt entreprenörskap och fokusera på god service och hög kvalitet.

På vår svenska enhet i Helsingborg är vi idag 15 medarbetare och har under de senaste åren bland annat investerat i modern produktionsutrustning inklusive digitaltryck samt effektiva IT-system. Vi har haft en fin utveckling och ser framåt med nyfikenhet och engagemang.

Interket-koncernen interket.com
Nederländerna interket.nl
Tyskland interket.de
Storbritannien interket.co.uk
BarCodePrint barcodeprint.se