Etiketter & Färgband för
tydlig märkning

Olika typer av etiketter används inom de flesta verksamheter för att identifiera produkter, emballage, transporter m.m. för att kunna följa och spåra produkten genom hela logistikkedjan.
Interket har många lösningar som t.ex. paketspecifikationer till sågverksindustrin, hyllkantsetiketter i kartong eller thermokartong, transportetiketter, odetteflaggor m.m.

Färgband

För dig som behöver tillföra information till din etikett som t.ex. batchnummer och bäst-före datum har vi även ett brett sortiment av färgband som fungerar till de flesta förekommande modellerna av thermotransferskrivare på marknaden. Valet av färgbandskvalitet är beroende på vilket material som skall tilltryckas samt i vilken miljö som tilltrycket skall fungera i.

Våra thermotransfer-färgband är av högsta kvalitet och finns i olika bredder och olika kvaliteter (wax, wax/resin och resin).

Vårt team hjälper dig gärna att hitta det du söker!

Kontakta oss